e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Robotic Process Automation

Kofax Kapow to lider innowacyjności funkcjonujący na rynku Robotic Process Automation od ponad 10 lat. Rozwiązanie informatyczne do robotyzacji procesów w aplikacjach IT realizuje rutynowe procesy biznesowe poprzez naśladowanie sposobu w jaki ludzie pracują, z aplikacjami IT, za pomocą interfejsu użytkownika oraz korzystając z prostych reguł podejmuje proste decyzje. Cały proces biznesowy może być wykonany przez oprogramowanie robotów z minimalną interakcją człowieka, w szczególności do obsługi wyjątków. Według Oxford University (2015) 35% stanowisk pracy zostanie zautomatyzowane do 2020 roku (dotyczy to również pracy przy aplikacjach komputerowych).

Roboty mogą między innymi wykonywać następujące czynności:

 • drukować,
 • logować się,
 • wpisywać hasła,
 • wyszukiwać informacje,
 • pobierać dane,
 • weryfikować i sprawdzać dane,
 • formatować dane,
 • ładować dane,
 • analizować dane,
 • podejmować proste decyzje,
 • produkować raporty,
 • odbierać i wysyłać dane,

Ludzie powinni skupić się na pracy o wysokiej wartości dla klienta i działalności przynoszącej wartość!
Roboty powinny wykonywać proste, powtarzalne i masowe zadania oraz generować znaczny zwrot z inwestycji oraz wydajność!

Aplikacje BPM lub workflow przyspieszają i organizują przepływ pracy, informacji oraz pomagają w zarządzaniu wyjątkami.

Aplikacje RPA (Robotyzacji Procesów Aplikacyjnych) zastępują pracę ludzką bez konieczności zmiany aktualnie wykorzystywanych aplikacji biznesowych.
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication