Efematic
rozwiazania
Rozwiązania

Specjalizujemy się w rozwiązaniach pozwalających automatyzować procesy w organizacjach. Jesteśmy ekspertami w obszarach: obsługi i obiegu faktur w firmie, systemów skanowania i obsługi dokumentów czy elektronicznej kancelarii.

Capture to process

Wykorzystaj Kofax Total Agility, narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi, aby maksymalnie zintegrować automatycznie rozpoznane dane na dokumentach z adekwatnym procesem biznesowym. Pełna integracja i automatyzacja obszaru Data Capture i Business Process Management. Idealne rozszerzenie procesu obsługi elektronicznej kancelarii dokumentów przychodzących.

Digital mailroom

Elektroniczna kancelaria to rozwiązanie, które w znaczący sposób podnosi efektywność pracy i redukcję kosztów dzięki wykorzystaniu skanowania poczty przychodzącej wraz z jej inteligentną dystrybucją (automatyczne rozpoznanie poczty przychodzącej). Rozwiązanie zastępuje standardowe manualne czynności filtrowania i sortowania dokumentów automatyczną dystrybucją do indywidualnych odbiorców, grup czy bezpośrednio do systemów informatycznych dzięki zastosowaniu systemu Kofax.

SaaS Cature

Przygotowaliśmy rozwiązanie, które automatyzuje powtarzalne czynności wykonywane przy księgowaniu faktur. Zdecydowana większość czasu poświęcana na prowadzenie rachunkowości związana jest z wprowadzaniem faktur oraz ich dekretacją w systemie finansowym. Stosując metody rozpoznawania danych OCR oraz wykorzystując reguły automatycznej dekretacji, nudne i powtarzalne czynności ręczne zostaną wyeliminowane. Z wykorzystaniem naszego rozwiązania księgowy obsługuje powyżej 80 faktur/godzinę.

Invoice Automation

Automatyzacja obsługi faktur zapewnia pełną przejrzystość i kontrolę całości procesu obsługi faktur. Nasze rozwiązanie zapewnia uzyskanie pełnej kontroli nad obiegiem faktur w przedsiębiorstwie, gwarantowany przyrost efektywności i oszczędność kosztów przy jednoczesnej pełnej automatyzacji obiegu faktur. Faktury przychodzące są skanowane oraz następuje rozpoznanie danych z dokumentów papierowych (OCR) oraz ich cyfryzacja. Obraz faktury w postaci elektronicznej jest przekazywany do organizacji gdzie jest akceptowany, opisywany i zatwierdzany tworząc elektroniczny obieg faktur. Nasze rozwiązanie zapewni ograniczenie do niezbędnego minimum czynności manualnych i skrócenie czasu obsługi faktur w przedsiębiorstwie.

Digitalizacja archiwum

Oferowana przez Efematic usługa digitalizacji dokumentów pomoże zmienić papierowe archiwum danych w jego elektroniczny odpowiednik. Przy digitalizacji archiwum korzystamy z profesjonalnych skanerów oraz z oprogramowania KOFAX. Dzięki temu jesteśmy w stanie przy użyciu technologii VRS (Virtual Rescan) zapewnić wysoką jakość obrazów oraz ich korekcję. Przetworzone przez nas dokumenty mają kompaktową wielkość i co najważniejsze umożliwiają przeszukiwanie pełno tekstowe co umożliwia indeksacje ich treści. Przygotowane przez nas archiwum można swobodnie zintegrować z systemami informatycznymi bądź korzystać z niego jako repozytorium plików z udziałem darmowych usług wyszukiwania i indeksacji np. Windows Desktop Search.

Partnerzy

O Nas

Efematic powstał z doświadczenia osób na co dzień mierzących się z problemami automatyzacji procesów w korporacjach. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu,  optymalizujemy procesy pozwalając  oszczędzić nawet do 60% czasu i pracy.