e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Digital mailroom

Rozwój elektronicznej komunikacji i jej szerokie zastosowanie w biznesie, nie spowodował wyeliminowania tradycyjnej poczty. W dalszym ciągu organizacje, bez względu na ich wielkość, otrzymują dokumentu papierowe w dużych ilościach, a tradycyjne rozwiązania ręcznego filtrowania dokumentów papierowych oraz ich dystrybucji w organizacji nie mają już zastosowania w współczesnym biznesie.

Efematic dostarcza rozwiązanie elektronicznej kancelarii które w znaczący sposób podnosi efektywność pracy i redukcję kosztów dzięki wykorzystaniu skanowania poczty przychodzącej wraz z jej inteligentną dystrybucją (automatyczne rozpoznanie poczty przychodzącej). Rozwiązanie zastępuje standardowe manualne czynności filtrowania i sortowania dokumentów automatyczną dystrybucją do indywidualnych odbiorców, grup czy bezpośrednio do systemów informatycznych.

Rozwiązanie elektronicznej kancelarii automatyzuje klasyfikację i ekstrakcję całej przychodzącej poczty:

  • Niezależnie od mechanizmu dostarczenia – obsługa dokumentów papierowych, fax-ów oraz e-mail poprzez jedno rozwiązanie
  • Niezależnie od typu dokumentu – pismo drukowane i ręczne formularze, załączniki, korespondencja, faktury, zamówienia, umowy
  • W sprawdzonym i bezpiecznym procesie

Rozwiązanie w oparciu o oprogramowanie KOFAX (lidera technologicznego w obszarze klasyfikacji i ekstrakcji ) identyfikuje każdy dokument bazując na jego obrazie oraz analizie tekstu zanim zostanie zwolnione do odpowiedniego przepływu pracy.

Papierowe dokumenty skanowane są w momencie przybycia (bez potrzeby ich wcześniejszego sortowania) Fax importowany jest bezpośrednio z Fax serwera bez potrzeby druku i skanowania
E-mail – automatycznie przetwarzany wraz z załącznikami

Zalety systemu
Podnosi:

  • Obsługę Klienta – dokumenty przysłane przez klientów pojawiają się w przepływach pracy w minutach a nie godzinach.
  • Produktywność – automatyzacja klasyfikacji i ekstrakcji uwalnia zasoby ludzkie które mogą wykonywać zadania przynoszące wartość dodaną twojemu biznesowi
  • Wydajność – automatyzacja procesu pozwala na procesowanie większej ilość dokumentów bez potrzeby zwiększania operatorów procesu


Redukuje:

  • Koszty pracy – automatyczna klasyfikacja oraz ekstrakcja dokumentów redukuję potrzebę kosztownego czasu pracy człowieka w celu procesowania dokumentów przychodzący.
  • Wyjątki – zazwyczaj ręczne sortowanie powoduje błędną klasyfikację jednego z dwudziestu dokumentów
  • Ryzyko – rozwiązanie w sposób akuratny oraz niezawodny sklasyfikuje i zaindeksuje dokumenty pozwalając im być bezpiecznie przechowane w elektronicznym archiwum
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication