e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Kofax SignDoc

Poprawa wydajności organizacji oznacza znalezienie nowych sposobów na zwiększenie wydajności procesów i zwiększenie zaangażowania nowych jak i obecnych klientów. Ograniczenie zużycia papieru w procesach biznesowych, w szczególności zawierania umów biznesowych pomaga obniżyć koszty , utrzymać wysoki wskaźnik lojalności klientów. Odejście od procesów podpisywania dokumentów w formie tradycyjnej jest integralną częścią transformacji cyfrowej. SignDoc oferuje korzyści płynące z godnego zaufania i wygodnego podpisu elektronicznego dla kluczowych obszarach biznesowych: od HR, przez sprzedaż, zaopatrzenie, obsługa klienta, aż po finanse.

Podpisy elektroniczne są krytyczne dla wdrożenia kompleksowych procesów elektronicznych i transformacji cyfrowej, ponieważ eliminują dokument papierowych z obiegu. Klienci są zadowoleni z możliwości podpisywania dokumentów w dowolnym miejscu i czasie i uważają tę opcję za znaczące ulepszenie ich obsługi. Organizacje czerpią korzyści z zastosowania całościowych cyfrowych procesów biznesowych, które są efektywniejsze i tańsze, bardziej bezpieczne i uwalniają pracowników od konieczności wykonywania czasochłonnych zadań dokumentowych, co pozwala im poświęcić więcej czasu na obsługę klienta.

Oprócz wykorzystania SignDoc jako samodzielnego rozwiązania, można również wdrożyć go jako część platformy procesowej Kofax TotalAgility®. Ta unikalna platforma zapewnia kompleksową komunikację elektroniczną z klientami. SignDoc bezproblemowo integruje się z mobilną identyfikacją, jak również z tworzeniem, procesowaniem dokumentów, zarządzaniem i automatyzacją procesów aż po wielokanałową dystrybucję dokumentów i treści do klientów.

Podstawowa funkcjonalność

 • Dostarczenie istotnych dowodów zatwierdzenia i przyjęcia treści dokumentu i jego wiążącego, rozstrzygającego, niepodlegający podważeniu od strony prawnej
 • Potwierdzenie autentyczności i integralności podpisanych dokumentów przez uwierzytelnienie tożsamości osoby podpisującej oraz sprawdzenie, czy dokument nie został zmieniony po podpisaniu
 • Wygodne opcje wysyłania dokumentów i ich zdalnego podpisywania z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki lub urządzenia mobilnego
 • Śledzenie dokumentów oczekujących na podpis i automatyczne wysyłanie przypomnień
 • Możliwość składania podpisu elektronicznego jako rozszerzenie istniejących aplikacji klienckich
 • Wiele różnych metod podpisywania w formie elektronicznej i opcji wdrażania:

        o   Proste kliknięcie do podpisu w przeglądarce

        o   Certyfikaty cyfrowe do identyfikacji podpisującego

        o   Biometryczny, elektroniczny podpis odręczny, składany na ekranach tabletów, tożsamy z podpisem na papierowej wersji dokumentu

 • SignDoc może być wdrożony na zasobach klienta (on-premise), w chmurze prywatnej lub publicznej (SaaS), a także w modelu hybrydowym.

Praktyczne zastosowania SignDoc

Bankowość

 • Autoryzacja otwarcia rachunku
 • Udzielanie kredytów konsumenckich lub hipotecznych
 • Zarządzanie majątkiem i aktywami

Ubezpieczenia

 • Wniosek o ubezpieczenie na życie, a także ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i inne.

Telekomunikacja

 • Zawarcie mowy na usługi telefonii, internetu i inne
 • Przeniesienie numeru telefonu

Sprzedaż detaliczna

 • Autoryzacja płatności
 • Zwrot towarów

Opieka zdrowotna

 • Dokumentowanie zgody pacjenta na leczenie
 • Zatwierdzanie referencji lekarskich
 • Podpisywanie umów z dostawcami usług medycznych

Media & Utilities

 • Umowy z dostawcami energii

Produkcja

 • Obsługa dokumentów zamówień
 • Przyjęcie magazynowe

Integracja i współpraca z innymi aplikacjami

SignDoc posiada rozbudowane API do ścisłej integracji funkcjonalności podpisu elektronicznego i weryfikacji podpisu z aplikacjami lub procesami biznesowymi. Licencjonowanie SignDoc pozwala na elastyczne wykorzystanie szerokiego wachlarza opcji integracyjnych. SignDoc może być zintegrowany z różnymi procesami biznesowymi i środowiskami w całej organizacji, zapewniając:

 • Szybkie wdrożenie i synchronizacja podpisu elektronicznego w procesach, w tym śledzenie statusu dokumentu w całym procesie
 • Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji biznesowych poprzez wbudowanie funkcji podpisu elektronicznego przy użyciu nowoczesnej technologii webowej
 • Konfiguracja przepływu zadań związanych z podpisywaniem dokumentów w zależności od potrzeb klienta i organizacji

Licencjonowanie jest oparte na użytkownikach lub ilości wykorzystanych podpisów

Korzyści zastosowania

 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych: przez zmniejszenie zużycia papieru
 • Przyspieszenie procesów: skrócenie czasu aktywacji nowych umów
 • Zwiększenie zadowolenia klientów: umożliwienie wyboru preferowanego kanału komunikacji - na dowolnym urządzeniu, w dowolnym czasie i miejscu
 • Zachowanie zgodności z przepisami: zapewnienie identyfikowalnej, całościowej ścieżki audytu wszystkich etapów procesu i transakcji
 • Bezpieczeństwo: zmniejszenie ryzyka zewnętrznych lub wewnętrznych prób oszustwa i uniknięcie sporów sądowych
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication