e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Kofax Express

Kofax Express™ umożliwia digitalizację i automatyczny odczyt danych tj. efektywne przekształcanie dokumentów papierowych w elektroniczną treść biznesową, w celu efektywnego zarządzania. Ten pakiet funkcjonalny dedykowany dla stacji roboczej typu all-in-one, umożliwia szybkie skanowanie z wyświetlaniem obrazu w czasie rzeczywistym, indeksowaniem i odczytem kodów kreskowych. Szybki i prosty we wdrożeniu Kofax Express, automatyzuje proces indeksowania dokumentów, redukując czas wprowadzenia dokumentu do obiegu w firmie. Dane odczytane przez Kofax Express mogą być przesłane do ponad 100 różnych systemów, w tym Microsoft® SharePoint®, DMS, ECM, BPM i innych.

Możliwość rozbudowy

Kofax Express umożliwia dodawanie kolejnych stacji roboczych do skanowania, indeksowania i eksportu w zależności od wolumenu i wydajności urządzeń skanujących.

Intuicyjny interfejs

Oprogramowanie posiada interfejs jak aplikacje Microsoft® Office, znany większości użytkowników. Operatorzy mogą wykonywać polecenia jednym kliknięciem myszy, co pozwala na szybkie opanowanie aplikacji i większą wydajność.

Najwyższa jakość obrazu

Innowacyjna technologia SmoothView™ umożliwia użytkownikom łatwą korektę skanowanych obrazów dokumentów. Użytkownicy mogą powiększać, dzielić, scalać, obracać, zamieniać, porządkować obrazy w trakcie elektronicznej obróbki . Kofax VRS Elite® (opatentowane oprogramowanie do udoskonalania obrazu) sprawia, że obrazy wyglądają lepiej niż ich papierowe oryginały bez konieczności wstępnego przygotowania lub ustawienia dokumentu, co zwiększa skuteczność odczytu danych i automatyzację procesu przetwarzania.

Integracja

Ścisła integracja z Microsoft SharePoint umożliwia Kofax Express indeksowanie, klasyfikowanie i dostarczanie dokumentów i danych do SharePoint w celu łatwego i szybkiego wyszukiwania. Kofax Express obsługuje również wszystkie konektory eksportu dostępne w Kofax Capture, co pozwala na pełną kompatybilność z popularnymi systemami ECM, DMS i ERP. Dostępny jest również interfejs API dla niestandardowych lub zaawansowanych mechanizmów eksportu dokumentów i danych.

Obsługa kodów kreskowych

Ulepszony silnik obsługi kodów kreskowych w Kofax Express potrafi odczytać najczęściej używane kody kreskowe 1D i 2D, nawet te zasłonięte pieczątkami, pismem ręcznym, zagięciami czy plamami po kawie. Skanowanie w kolorze jeszcze bardziej zwiększa dokładność, umożliwiając bezbłędne rozpoznanie kodów kreskowych w niskich rozdzielczościach (100 lub 150 dpi). Kofax Express wykrywa kody kreskowe niezależnie od miejsca ich umieszczenia na stronie.

Rozpoznawanie danych

Kofax Express automatycznie wyodrębnia dane z dokumentów w ponad 100 językach, wykorzystując OCR (Optical Character Recognition) dla tekstu i ICR (Intelligent Character Recognition) dla pisma ręcznego. Automatyczne rozpoznawanie danych przyspiesza indeksowanie dokumentów i zapewnia większą dokładność niż ich ręczne wprowadzanie. Program automatycznie wyodrębnia również dane z pól indeksowych. Użytkownicy mogą nauczyć program lokalizowania kluczowych informacji w dokumencie, a program zapamiętuje tę lokalizację i pobiera dane z kolejnych dokumentów, zmniejszając nakład pracy manualnej.

Ergonomiczna walidacja i uzupełnianie danych

Użytkownicy Kofax Express mogą w łatwy sposób uzupełniać indeksy przez zaznaczanie właściwego tekstu lub wartości w dokumencie za pomocą myszy. Kofax Express automatycznie wypełnia pole indeksowe informacjami podświetlonymi przez użytkownika, przyspieszając indeksowanie dokumentów.

Import z zasobu

Kofax Express automatycznie przetwarza obrazy (TIFF, BMP, JPEG i PDF) zapisane w dowolnym folderze systemowym. Funkcja ta umożliwia Kofax Express przetwarzanie obrazów z takich źródeł jak urządzenia wielofunkcyjne, faksy i zapisane na zasobie sieciowym obrazy, zapewniając pojedynczy interfejs do repozytorium dla wszystkich obrazów ze wszystkich źródeł.

Przeszukiwalne pliki

Funkcja przeszukiwalnego pliku PDF zawiera żywy tekst z obrazami PDF, umożliwiając użytkownikom łatwe i dokładne wyszukiwanie dowolnej informacji w elektronicznych dokumentach.

Kompresja obrazu

Kompresja obrazu umożliwia uzyskanie ostrych, wyraźnych obrazów kolorowych przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiego rozmiaru pliku obrazów czarno-białych, co pozwala na szybsze przetwarzanie przy zachowaniu optymalnych zasobów do przechowywania plików w elektronicznym repozytorium.

Eksport w tle

Dzięki przetwarzaniu plików w tle, operator może kontynuować efektywne skanowanie w trybie ciągłym. Jest to również przydatne w przypadku przetwarzania dużych, wielostronicowych plików.

Skrypty walidacyjne

Korzystając z VB.NET, administratorzy mogą tworzyć skrypty walidacyjne do egzekwowania reguł biznesowych, wyszukiwania danych z wielu źródeł baz danych lub walidacji poszczególnych danych indeksowych.

Ponowne skanowanie

W przypadku błędnie zeskanowanego pliku, niedostatecznej jakości czy podwójnie pobranej kartki operator może wykonać ponowne skanowanie za pomocą opcji "Point-and-Click Rescan". Aplikacja po automatycznie wstawia ponownie zeskanowany dokument we właściwe miejsce bez konieczności ponownego skanownia całej partii.

Elastyczne rozdzielanie dokumentów

Kofax Express może automatycznie rozdzielać grupy dokumentów, eliminując potrzebę skanowania dokumentów pojedynczo. Można skanować całe wsady dokumentów, korzystając z podajnika automatycznego, a Kofax Express podzieli partię na poszczególne dokumenty automatycznie na podstawie, kodów kreskowych lub pustych stron.

Wizualizacja procesu

Kofax Express posiada funkcję wizualnej historii etapów procesowania, która pokazuje sekwencję wykonanych czynności dla dowolnego obrazu dokumentu. Użytkownik może w łatwy sposób weryfikować w którym jest momencie procesu i w razie konieczności cofnąć się do dowolnego kroku.

Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication